Search

Result: Found records: 20.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
2. POZIOM I DYNAMIKA WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ JEJ ZRÓŻNICOWANIE W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000–2011
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
4. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
5. Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
6. Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
7. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
8. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
9. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
10. Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu efektywności finansowej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
11. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
12. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
13. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
14. Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
15. Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
16. A faunistic and ecological characterization of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of the Bukowa River (central-eastern Poland)
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
17. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
18. A faunistic and ecological characterization of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of the Branew River (central-eastern Poland)
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
19. How to Realize Diversity in the Workplace? The Business Model Point of View
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
20. A checklist of Entoprocta from India
(Acta Biologica)
No. 28 2021 Go to
Page