Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy
(Management of employees’ commitment in the context of generational changes in the workplace)

Authors: Ada Dziopak-Strach
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Keywords: human resources commitment generational diversity
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to try to answer the question what are the dependencies between employees’ commitment and their age, and whether it is necessary to diversify tools affecting employee commitment in connection with generational diversity in the workplace. The analysis will cover subject literature and the results of research that have already been carried out in this area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bursch, D. (2014). Managing the Multigenerational Workplace. UNC Executive Development North Carolina. Pobrane z: https://www.kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/ documents/executive-development/managing-the-multigenerational-workplace-white-paper.pdf (18.03.2017).
2.Fazlagić, A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. e-Mentor, 3 (25). Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 25–39.
3.Gajdzik, B. (2012). Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie – analiza przypadku. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 68–88.
4.Jawor-Joniewicz, A. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 53–63.
5.Jawor-Joniewicz, A. (2016). Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 39–49.
6.Jawor-Joniewicz, A., Sajkiewicz, B. (2014–2015). Pomiar preferencji wybranych grup pracowników w zakresie instrumentów motywowania. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
7.Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 57–66.
8.Klaja-Gaweł, B. (2015). Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej. W: H. Chwistecka-Dudek, J. Dzieńdziora (red.), Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach (s. 227–237). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
9.Kmiotek, K. (2013). Źródła i konsekwencje zaangażowania pracowników. Zarządzanie i Finanse, 4/2, 193–202. Pobrane z: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_15.pdf (10.02.2017).
10.Kmiotek, K. (2016). Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników (przykład inżynierów). Nauki o Zarządzaniu, 2 (27), 81–90.
11.Krot, K., Lewicka, D. (2015). Wpływ zaufania organizacyjnego na innowacyjność w świetle badania jakościowego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3 (39), 66–78.
12.Lewicka, D. (2016). Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowniczych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 67–86.
13.Lewicka, D. (red.) (2014). Zapobieganie patologiom w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Lewicka, D., Szeliga, M. (2016) Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1 (17), 205–224.
15.Lipka, A. (2017), Percepcja różnic generacyjnych – interpretacje i wnioski dla kierujących kreatywnymi zespołami. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3 (45), 141–153.
16.Łużniak-Piecha, M., Kaczkowska-Serafińska, M. (2017). Zarządzanie zróżnicowaniem wielopokoleniowym – wartości ostateczne i instrumentalne w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, wkraczających na europejski rynek pracy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3 (45), 155–169.
17.Marzec, I. (2011). Zarządzanie organizacyjne polskich pracowników – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3 (39), 307–320.
19.Moczydłowska, J.M. (2015). Koncepcja przedsiębiorstwa przyszłości jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania (kapitałem ludzkim). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2 (16), 27–36.
20.Pawlak, Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
21.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
22.Sajkiewicz, B. (2016). Oczekiwania pracowników w różnym wieku jako podstawa budowy systemów zaangażowania na zasadach zarządzania różnorodnością – badania IPiSS. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 53–65.
23.Smoblik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu Management Sciences, 1 (14), 89–97.
24.Soroka-Potrzebna, H. (2016) Współczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim. W: M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
25.Woszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: HRP Group.