Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
2. Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
3. Port logistic park - a case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
4. Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
5. Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
6. Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
7. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
Page