Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
4. MOTYWY I BARIERY KONSUMPCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
5. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
6. KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
7. SPOŻYCIE PIECZYWA I PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP SPOŁOCZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
8. Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
9. Service Satisfaction and Sport Consumption in The Fitness Center in Warsaw
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
10. Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
11. Przygotowanie przetworów z warzyw jako przejaw racjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
12. Zachowania konsumenta na rynku usług cateringowych na przykładzie cateringu dietetycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
13. Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
14. Zmiany sytuacji materialnej i gospodarowanie dochodem w gospodarstwach domowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
15. Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
16. Financial literacy as a factor of cashless payments development. Results of survey
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
17. The Usefulness of Flash Eurobarometer to Study Changes in Tourists' Preferences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
18. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
19. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W OBLICZU ROZWOJU SHARING ECONOMY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
Page