Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Strategies of cooperation with buyers)

Authors: Bartosz Marcinkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: cooperation business strategy IOR enterprise relationships
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (331-340)
Klasyfikacja JEL: L22 L24 L26 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the last decades a clear tendency in the behavioral patterns of enterprises has been observed. It involves a shift from the confrontation conflict approach to the cooperation model aimed at achieving common goals. Through the establishment and development of inter-organizational relationships, companies acquire scarce resources, materials, and services that help them overcome difficulties and expand markets. Bearing in mind the above facts, the research problem was formulated as a question – what are the characteristics of inter-organizational relationships and which collaboration strategies dominate the polish enterprise market. The goal of research was determined as a characteristics and evaluation of the strategy of cooperation with buyers carried out by companies located in Poland. The study presents the results of the empirical research employing an in-depth survey, direct interview and participatory observation carried out on a sample of 244 Polish enterprises. The research carried out allows to state that companies operating in Poland, working out their strategies for cooperation with passive partners, perceive the benefits of long-term cooperation, but do not establish cooperation of a strict nature. Based on empirical research, it can be concluded that economic units operating in Poland, in the sphere of cooperation with recipients, are characterized by a limited scope of relationship development and low share of direct relationships.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aldrich, H. (2008). Organizations and Environments. Palo Alto, USA: Stanford University Press.
2.Bengtsson, M., Kock, S. (2000). “Coopetition” in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29 (5), 411–426.
3.Buchanan, L. (1992). Vertical Trade Relationships: The Role of Dependence and Symmetry in Attaining Organizational Goals. Journal of Marketing Research, 29 (1), 65–75.
4.Cozzi, G., Tarola, O. (2006). R&D Cooperation, Innovation, and Growth. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 162 (4), 683–701.
5.Dembińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J., Perenc, J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.
6.Dudzik, M. (2005). Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów? Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 2–8.
7.Finkelstein, S. (1997). Interindustry Merger Patterns and Resource Dependence: A Replication and Extension of Pfeffer (1972). Strategic Management Journal, 18 (10), 787–810.
8.Jacobs, F.A., Johnston, W., Kotchetova, N. (2001). Customer Profitability: Prospective vs. Retrospective Approaches in a Business-to-business Setting. Industrial Marketing Management, 30 (4), 353–363.
9.Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wyd. UŁ.
10.Kale, P., Singh, H. (2009). Managing Strategic Alliances: What do We Know Now, and Where do We Go from Here? The Academy of Management Perspectives, 23 (3), 45–62.
11.Lenz-Cesar, F., Heshmati, A. (2009). Determinants of Firms Cooperation in Innovation. Seoul National University; Technology Management, Economics, and Policy Program (TEMEP).
12.Marcinkowski, B. (2015). Formy kooperacji przemysłowej. Studium przypadku Terravita sp. z o.o. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 297–310). Konin: Wyd. PWSZ w Koninie.
13.Nowak, D. (2010). Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 34, 289–302.
14.Nowak, D. (2011). Wartość przedsiębiorstwa w procesie kooperacji w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 37, 871–882.
15.Nowak, D. (2016). Kilka refleksji nad pojęciem kluczowych kompetencji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (2), 9–25.
16.Nowak, D., Sobolewski, H. (2016). Architektura kluczowych kompetencji – analiza wybranych modeli. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (2), 26–51.
17.Pfeffer, J., Salancik, G.R. (2003). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. Palo Alto, USA: Stanford University Press.
18.Rangan, U.S., Yoshino, M.Y. (1996). Forging Alliances: A Guide to Top Management. The Columbia Journal of World Business, 31 (3), 6–13.
19.Ulaga, W. (2001). Customer Value in Business Markets: An Agenda for Inquiry. Industrial Marketing Management, 30 (4), 315–319.
20.Webster, F.E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56 (4), 1–17.