Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
2. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
3. Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
4. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
5. Ważniejsza bibliografia zagadnień turystyczno-krajoznawczych Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Go to
6. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
7. Krajoznawstwo na Ziemi Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Go to
Page