Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/3 2017
Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Risk management in economic practice)

Authors: Henryk Sobolewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bartosz Marcinkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: management enterprises business model risk
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (143-154)
Klasyfikacja JEL: D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Companies operating in the modern world should lay particular emphasis on increasing the security of functioning, which is possible thanks to the effective and integrated risk management. It should be noted, however, that the Polish entities do not attach particular importance to the problem of managing threats, treating the matter in a selective and limited way.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arena, M., Arnaboldi, M., Azzone, G. (2010). The organizational dynamics of Enterprise Risk Management. Accounting, Organizations and Society, 7, 659–675.
2.Bartkowiak, P., Koszel, M. (2013). Źródła ryzyka inwestycji deweloperskich w Polsce. W: E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, 208–220. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Chapman, R.J. (2011). Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.
4.Dubisz, S. (red.) (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gephart, R.P., Maanen, J.V., Oberlechner, T. (2009). Organizations and Risk in Late Modernity. Organization Studies, 2–3, 141–155.
6.Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Małkowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 9–21.
8.Marcinkowski, B. (2016). Korzyści zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W: Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України, 91–95. Żytomierz: ЖДТУ.
9.Merna, T., Al-Thani, F.F. (2011). Corporate Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.
10.Olson, D.L., Wu, D. (2010). Enterprise Risk Management Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
11.Pleczeluk, B. (2011). Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych. W: J. Toruński, H. Wyrębek (red.), Zarządzanie organizacjami a ryzyko. Warszawa: Studio EMKA.
12.Power, M. (2004). The Risk Management of Everything: Rethinking the Politics of Uncertainty. London: Demos.
13.Rudawska, E. (2013). Ryzyko relacji z klientami. W: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, 147–157. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.Scapens, R.W., Bromwich, M. (2010). Management Accounting Research: 20 years on. Management Accounting Research, 4, 278–284.
15.Sobolewski, H., Marcinkowski, B. (2016). Bariery wprowadzania systemów ERM w przedsiębiorstwie. W: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, 29–36. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
16.Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 35–53.
17.Wojniłko, O., Sikorska-Michalak, A. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.
18.Zasępa, P. (2013). Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity. Warszawa: CeDeWu.