Search

Result: Found records: 34.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. An application of the corporate company models for social enterprise (with special emphasis on Polish conditions)
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
2. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
3. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
5. NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
6. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
7. Long-haul low-cost air services: revealing key competitive features of airline within airline strategy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
8. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
9. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
10. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
11. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
12. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
13. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
14. Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
15. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
16. Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
17. Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
18. Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
19. Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
20. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
21. Model przychodowy w kształtowaniu modelu biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
22. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
23. Value Co-creation in the Popular Music Industry
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
24. Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
25. Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
26. Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
27. Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
28. From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
29. Business models analysis in the context of health resorts enterprises activity - literature review
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
30. The use of business models in veterinary units
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
31. Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
32. Risk in Business model operation of creative industries
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
33. Architecture of innovative business models in the service sector from the perspective of Polish tourism companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
34. The role of innovation in contemporary business models – the cognitive-empirical study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page