Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Currently: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.15-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 15, 1/2015
An application of the corporate company models for social enterprise (with special emphasis on Polish conditions)

Authors: Małgorzata Kurleto
Jagiellonian University
Keywords: corporate company models business model social enterprise
Data publikacji całości:2015
Page range:9 (57-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This study seeks to answer the fundamental question referring to opportunity of employing for social enterprise - company models and strategies to maximize improvements in human and environmental well-being (rather than producing profits for owners and shareholders). This analysis was limited to presenting only certain aspects of the adaptation of the experience of models derived from the for-profit model for social enterprise. The paper is focusing on the major conceptual, strategic and legal issues referring to social enterprises (especially in terms and conditions opportunities that exist in Poland). The scope of this study includes, in particular, exploring the possibilities for using of the business models and some of the process models for social enterprise.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alter, K.S. (2008). Modele przedsiębiorstw społecznych. In: Wygnański, J.J. Antologiakluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
2.Antoszkiewicz, J.D. (2002). Przedsiębiorczość w nowej roli. In: Piasecki, B. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Łódź: Wdawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Ashoka Polska. Innowatorzy dla dobra publicznego. (2013). Available at :http://poland.ashoka.org/realizacja-misji. (accessed 11.02.2015).
4.Balan Vnuk, E. (2013). Social enterprise business models: identifying the trading concepts that inform them. Available at: https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/82616/9/ 01front.pdf. (accessed 15.02.2015).
5.Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Bednarczyk, M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
7.Brzóska, J., Jerzok, I. (2014). Koncepcje i aplikacje modeli biznesu w organizacjach ekonomii społecznej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
8.Ćwiklicki, M. (2011). Model tworzenia społecznej wartości. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce, No 4. Available at: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/biuletyn_esm/Biuletyn_ES_nr_4.pdf. (accessed 11.02.2015).
9.Czemiel-Grzybowska, W. (2010). Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym –raport z badań. Białystok: Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny.
10.Drzewiecki, J. (2011). Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice. In: Przybyła, M. Nauki o zarządzaniu. Management Science, no 8. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Foster, W.L., Kim, P. & Christiansen, B. (2009). 10 Nonprofit Funding Models. The Stanford Social Innovation Review. 48. Spring 2009.
12.Frączkiewicz-Wronka, A. (2010). Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
13.Gołębiowski, T., Dudzik T. M., Lewandowska, M. & Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
14.Grewiński M. & Wronka M. (2012). Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR. In: Frączkiewicz-Wronka, A. & Grewiński G. Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju. Warszawa: WSP.
15.Herbst, J. (2006). Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
16.Kaplan, S. (2013). Modele biznesowe nie są zarezerwowane dla biznesu. Available at: http://www.hbrp.pl/news.php?id=541 (accessed 10.03.2015).
17.Koźmiński, A.K. & Piotrowski W. (2005). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Kurleto, M. (2014). Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej, a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności. In: Bieniok, H. Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kat
19.Kurleto, M. (2013). The issue of CSR in the development of tourism industry particularly in tourism companies and tourism destinations. In: Patrycki, S. Strategie działań w warunkach kryzysu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
20.Magretta, J. (2013). What Management is? London: Profile Books.
21.Michelini, L. (2012). Social Innovation and New Business Model Creating Shared Value in Low-Income Markets Heidelberg. New York Dordrecht. London.
22.Morris, M.H., Schindehutte, M. & Allen, J. (2005). The Entrepreneur`s Business Model: Toward a Unified Perspective. Journal of Business Research, vol 6 (58).
23.Newth, F. (2012). Business Models and strategic management: A New Integration, Business Expert, New York.
24.Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
25.Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey.
26.Pynes, E. J. (2011). Effective Non-profit Management: Context and Environment. New York: M. E. Sharpe.
27.Schimanek, T. Prawo przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Available at: http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/PrawoPST.Schimanek.pdf (accessed 10.03.2015).
28.Stevenson, H. & Jarillo, J. (2007). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. In: Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective, Springer Science Business Media.
29.The Business Process Model. (2004). Sparx Systems UML Tutorials. Available at: http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/The_Business_Process_Model.pdf. (accessed 10.03.2015).
30.Weerewardena, J. & Mort, G.S. (2004). Investigating social entrepreneurship: a multidimensional model. Journal of World Businesess, vol. 41(1).
31.Wronka, M. (2013). Analyzing the success of social enterprises - critical success factors perspective . In: Valerij Dermol, Nada Trunk Širca & Goran Dakovic. Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge