Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (49) 2017
Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Trends Supporting Innovative Business Models – Bibliography Collecting and Ordering)

Authors: Piotr Janulek
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych
Keywords: sharing economy business models literature review
Year of publication:2017
Page range:14 (149-162)
Klasyfikacja JEL: M13 O32 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The cognitive goal of the paper is to identify key trends that imply the creation of new, innovative business models. The methodological goal is searching and arrangement of literature on business models, open innovation and current trends in business models with the use of databases combined with modern technological tools such as bibliographic managers. These types of actions should have particular meaning in the discipline of management sciences, which basic objective is searching for new solutions influencing better organization and better effectiveness of conducted tasks and research. The results of conducted research revel that in the climate of widespread uncertainty and instability, there is a strong supremacy of social networks It is manifested through such phenomena as hackspaces and hacktons and innovation marketplaces.
Download file

Article file

Bibliography

1.Amit, R., Zott, Ch. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22 (6–7), 493–520. DOI: 10.1002/smj.187.
2.Brzozowska, B. (2013). Crowdfunding and crowdsourcing. New challenges for the visual documentation of the city cultures. Przegląd Kulturoznawczy, 4 (18), 301‒310.
3.Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2011). How to design a winning business model. Harvard Business Review, 1. Pobrano z: https://hbr.org/2011/01/how-to-design-awinning-business-model (26.06.2017).
4.Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning, 43 (2–3), 195–215. DOI: 10.1016/j.lrp.2010.01.004.
5.Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
6.Chesbrough, H.W., Rosenbloom, R.S. (2001). The role of the business model in capturing value from innovation. Evidence from Xerox Corporations’s technology spinoff companies. Boston, MA: Harvard Business School.
7.Czakon, W. (2009). Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 13–17.
8.Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (s. 47–67). Warszawa: Wolters Kluwer.
9.DaSilva, C.M., Trkman, P. (2012). Business model. What it is and what it is not. Long Range Planning, 47 (6), 379‒389. DOI: 10.2139/ssrn.2181113.
10.Doligalski, T. (2014). Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów. W: T. Doligalski (red.), Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
12.Jabłoński, M. (2014). Projektowanie i dojrzewanie modeli biznesu przedsiębiorstw przez wymagania rynku kapitałowego na przykładzie NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56, 735–745.
13.Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
14.Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing. Czynniki motywujące tłum do działania. Marketing i Rynek, 4, 14–21.
15.Leonard-Barton, D. (1998). Wellsprings of knowledge. Building and sustaining the sources of innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press.
16.Nonaka, I. (2007). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, July– August, 162–171.
17.O’Raghallaigh, P., Sammon, D., Murphy, C. (2011). A Re-Conceptualisation of innovation models to support decision design. Journal of Decision Systems, 20 (4), 361–382.
18.Oslo Manual (2005). The measurement of scientific and technological activities Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data OECD Publishing. Pobrano z: www.oecd.org/sti/oslomanual.
19.Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.
20.Smus, T.R. (2014). Finansowanie start-upów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 35, 217‒231.
21.Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43 (2–3), 172–194. DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.003.