Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (49) 2017

Year of publication:2017

Optional files

miz_nr_3_(49)_2017_strona_redakcyjna_i_spis_tresci.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Podejście scenariuszowe w badaniach marketingowych - zastosowanie i ograniczenia


(Scenario Approach in Marketing Research – Applications and Limitations)
9 (9-17) Ilona Bondos, Marcin Lipowski More
2.

Selected problems in marketing research on consumers with motor disabilities

7 (19-25) Magdalena Maciaszczyk More
3.

Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży


(Using of the Observation Method in Research of Customer’s Behaviour in Sales Area)
14 (27-40) Kamila Szymańska More
4.

Rodzaje Big Data i ich wykorzystywanie w strategiach marketingowych


(Types of Big Data and their Use in Strategies of Marketing)
12 (43-54) Grażyna Golik-Górecka More
5.

Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy


(The Data Preparation for Analysis of E-customers – The Way from Data to Knowledge)
11 (55-65) Mariusz Łapczyński More
6.

Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji


(Methodological Aspects of Organizational Learning from Diversity)
12 (67-78) Barbara Mazur More
7.

Ethnographic methods – a case study of gaining knowledge about consumers

6 (79-84) Magdalena Rzemieniak More
8.

Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań


(Neuromarketing Research of Advertising Effectiveness ‒ Examples of Application)
9 (85-93) Beata Tarczydło More
9.

Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu


(Trust in R&D Networks ‒ Neuromarketing Perspective)
15 (97-111) Katarzyna Róża Baran, Marek Jakubowski More
10.

Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP


(A Nationwide Market Research Project on the Use of CRM Concepts in the SME Sector)
10 (113-122) Agnieszka Bojanowska More
11.

Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie


(The Use of Intangible Resources in Service Organizations Based on Knowledge in the Digital Age on Selected Examples)
13 (123-135) Jacek Dziwulski More
12.

Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia


(The Assessment of the Sources of Financing the Health Care System)
11 (137-147) Wiesław Janik, Artur Paździor More
13.

Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii


(Trends Supporting Innovative Business Models – Bibliography Collecting and Ordering)
14 (149-162) Piotr Janulek More
14.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne


(Improving Knowledge and Professional Skills ‒ Intergenerational Differences)
17 (163-179) Iwona Mendryk, Marzena Cichorzewska More
15.

Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu


(Application of Operational Controlling Tools in the Hospital)
11 (181-191) Artur Paździor, Gabriel Maj More
16.

Sferyczny model komunikacji marketingowej


(The Spheric Model of Marketing Communication)
16 (193-208) Barbara Szymoniuk More
17.

Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych


(Internet Information Resources and the Decisions of Medical Services Clients)
10 (211-220) Marta Cholewa-Wiktor More
18.

Determinanty wyboru szkoły sztuki walki


(Determinants of the Choice of Martial Art School)
10 (221-230) Mariusz Kubus More
19.

Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów


(Survey on Reception of Planned Product Obsolescence)
14 (231-244) Adam Ryś More
20.

Wpływ świadomości ceny na spostrzeganie produktu ‒ badania quasi-eksperymentalne na przykładzie czerwonego wina


(Impact of Price Awareness on Product Perception ‒ Quasi-experimental Research on the Example of Red Wine)
14 (245-258) Monika Sak-Skowron, Monika Persona More
21.

Innowacje produktowe w przedsiębiorstwach wyrobów czekoladowych


(Product Innovations in Chocolate Manufacture Companies)
14 (259-272) Roksana Włodarczyk More
22.

Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe


(The Efficiency of Inbound Marketing – Selected Measuring Problems)
9 (273-281) Joanna Wyrwisz More