Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (49) 2017
Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych
(Internet Information Resources and the Decisions of Medical Services Clients)

Authors: Marta Cholewa-Wiktor
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Keywords: internet information resources medical services purchase decisions of patients
Year of publication:2017
Page range:10 (211-220)
Klasyfikacja JEL: I11 I12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social media are increasingly influencing their users’ decisions also as in the scope of the choice of medical services providers. Participants of social or discussion groups exchange their views and experiences by using the word of mouth, i.e. by recommending services or particular people to other internet users on the basis of the viral marketing. In addition, network users have an influence on shaping the image of the doctors and their offices by using rating sites such as Znanylekarz.pl or Rankinglekarzy.pl. The purpose of the paper is to present the results of research on the role of information available on the network in the decision-making process of purchasing medical services. The study was conducted among patients of the health care institutions in Lublin. The research included a self-developed survey questionnaire. The analysis of the results allow to state that the opinions of the internet users influence the purchase decisions of patients, as more than 80% of the respondents, at least once, chose the medical service provider using the information obtained from the internet.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego – gospodarstwa domowe i osoby indywidualne (2015). Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Archive:Dane_statystyczne_dotycz%C4%85ce_spo%C5%82ecze%C5%84stwa_informacyjnego_%E2%80%93_gospodarstwa_domowe_i_osoby_indywidualne.
2.Jaworzyńska, M., Rozpędowska-Matraszek, D., Cholewa-Wiktor, M. (2017). Zarządzanie w służbie zdrowia. Strategia, marketing, personel. Warszawa: Texter.
3.Kieżel, E. (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Kotler, Ph., Shalowitz, J., Stevens, R.J. (2011). Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Mazurek, M. (2015). Media społecznościowe w działaniach promocyjnych narodowych organizacji turystycznych. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 92–99.
6.Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Marketing usług zdrowotnych. Warszawa: Wolters Kluwer business.
7.Paszkowska, M. (2010). Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej. e-Finanse, 6 (3), 77–92.
8.Rudnicki, L. (2000). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Tkaczyk, J. (2015). Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE. Marketing i Rynek, 8, 757–770.
10.Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 202–225.