Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (49) 2017
Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży
(Using of the Observation Method in Research of Customer’s Behaviour in Sales Area)

Authors: Kamila Szymańska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Keywords: behaviour in store customer’s behaviour ethnographic studies qualitative research observation
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (27-40)
Klasyfikacja JEL: M30 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper it the analysis of the appropriateness of the using of the overt observation method in the study of customer’ behaviour at the point of sale. The usage of observation is justified in the case of routine and short-term behaviour, which is highly dependent on both marketing and non-marketing determinants, and where we can expect gaps between the declarations and the accuracy of the memory and the real behaviour. The paper is based on the analysis of the available literature of the subject and own research conducted among customers of large area shops, with the use of the method of personal observation in the natural environment. The research concerned the general aspects of behaviour in a store (planning and organization of purchases). Researched customers were diversified in terms of shopping arrangements and most of them, despite their general knowledge about organization of space of store, had to look for the right alleys. All this has influenced the time spent by individual customers in the store.
Download file

Article file

Bibliography

1.Churchill, G.B. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Jaciow, M., Maciejewski, G. (red.). (2013). Jakościowe badania marketingowe w Internecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Kaczmarek, M., Olejnik, I., Springer, A. (2013). Badania jakościowe – metody i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
5.Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Maison, D., Noga-Bogomilski A. (red.). (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
7.Marak, J. (2016). Obserwacje. W: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Mazur, Z. (2010). Podstawy badań marketingowych. Szczecin: Albatros.
9.Nikodemska-Wołowik, A.M. (2008). Klucz do zrozumienia nabywcy. Jakościowe badania marketingowe. Warszawa: Grupa Wydawnicza Verde.
10.Pfaff, D. (2010). Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo BC.edu.
11.Pranulis, V.P., Drewniak, R. (2012). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wilno–Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
12.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83.