Search

Result: Found records: 16.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
2. Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
3. Role of the sharing economy in the contemporary economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
4. Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
5. Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
6. Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
7. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
8. Konkurencyjność podmiotów sharing economy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
9. COWORKING – NOWY PRODUKT DLA PASAŻERA KOLEI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
10. Breaching the principles of corporate social responsibility and rules of the sharing economy in the passenger transport services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
11. Sharing economy – challenges and regulatory requirements
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
12. KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
13. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W OBLICZU ROZWOJU SHARING ECONOMY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
14. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
15. FOOD SHARING JAKO ELEMENT EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
16. EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W SFERZE USŁUG FINANSOWYCH – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
Page