Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Conflicts of Interest in the Sector of Small and Medium Enterprises – Premises and Consequences)

Authors: Gabriela Łukasik
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: conflicts of interest entrepreneurship business models stakeholders social responsibility
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (45-54)
Klasyfikacja JEL: D74 D81 D82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Analyzing and assessing the extent to which conflicts of interest determine the proper functioning of small and medium enterprises, taking into account the possibility of reducing the negative consequences associated with them. Design/methodology/approach – critical analysis of literature supplemented by observations of economic reality, method of diagnostic survey using the survey technique. Findings – an indication of new elements in the approach to the functioning of an enterprise, taking into account not only the financial aspect of the action but also the social and psychological dimension. Originality/value – filling the cognitive gap in the areas and consequences of conflicts of interest in the small and medium enterprise sector, with an indication of the social and psychological aspects of their operation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bender, R., Ward, K. (2009). Corporate Financial Strategy. New York: Foutledge.
2.Czajkowska, A. (2013). Kredytowanie przedsiębiorstw indywidualnych – specyfika, procesy, polityka. Łódź: Wyd. UŁ.
3.Fabozzi, F.J., Peterson, P.P. (2003). Financial Management and Analysis. Hoboken: Wiley.
4.Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wyd. UŁ.
5.Komorowski, J. (2011). Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
7.Leland, H., Pyle, D. (1977). Informational Asymmetries Financial Structure and Financial Intermediation. Journal of Finance, 32, 371–387. Łukasik, G., Błach, J. (2016). Strategie finansowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Megginson, W.J., Smart, S.B. (2006). Introduction to Corporate Finance. London, Mason: Thomson South- -Western.
9.Paliwoda-Matiolanska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
10.Warszawa: C.H. Beck.
11.Rembisz, M. (2014) Dojrzała przedsiębiorczość – wybrane problemy. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 111, 165–174.
12.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
13.Stradomski, M. (2010). Wokół paradygmatu celów działalności firmy rodzinnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 144, 116–119.
14.Wasilczuk, J. (2014). Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 111, 196–206.
15.Wrońska-Bukalska, E. (2016). Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menedżerów. Lublin: Wyd. UMCS.