Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-38
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(The Risk Of Cooperative Inter-Organizational Relations)

Authors: Bartosz Marcinkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: risk inter-organizational relations IORs cooperation
Year of publication:2017
Page range:10 (471-480)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Enterprises operating in the world today, in order not only to maintain its market position, but also to gain new competitive advantages, more and more often decide to increase the scope and intensity of cooperation. It should be noted that with the development of cooperation come new, hitherto unknown or poorly identified sources of risk. On the basis of the above considerations, the main objective of the article has been settled, which is the identification of risk areas of inter-organizational relations, that are greatest threat to enterprises. The purpose has been achieved with the service of empirical studies conducted using an in-depth survey and a direct interview on the sample of 244 entities located in Poland. The collected empirical material were processed using factor analysis, which allowed to extract the most important for Polish entrepreneurs areas of cooperation risk, that hinder the development of enterprises, being significant threat in the process of establishing, maintaining, extending, or finalizing relationships between companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Achrol, R.S.,, Kotler, P. (1999). Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing, 63, 146–163.
2.Bartkowiak, P., Koszel, M. (2013). Źródła ryzyka inwestycji deweloperskich w Polsce. W: E. Urbanowska-Sojki, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe (s. 208–220). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Campbell, S. (2005). Determining overall risk. Journal of Risk Research, 8 (7–8), 569–581.
4.Cattell, R.B. (1966). The Scree Test For The Number Of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1 (2), 245–276.
5.Chundong, W., Lei, W., Juri, S., Jie, X. (2012). Risk sharing in two-level supply chain with risk aversion supplier (s. 197–200). International Symposium on Management of Technology (ISMOT).
6.Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jarillo, J.C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 9 (1), 31–41.
8.Jaźwiński, I., Kiernożycka-Sobejko, A. (2006). Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 609–620.
9.Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Kaczyński, S. (2012). Konkurowanie czy kooperacja – drogą rozwoju przedsiębiorstw w XXI wieku. Zarządzanie i Finanse, 1 (3), 163–173.
11.Kaiser, H.F. (1960). The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 20 (1), 141–151.
12.Kale, P., Singh, H. (2009). Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go from here? The Academy of Management Perspectives ARCHIVE, 23 (3), 45–62.
13.Kopaliński, W. (2006). Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
14.Lee, R.P., Johnson, J.L. (2010). Managing Multiple Facets of Risk in New Product Alliances. Decision Sciences, 41 (2), 271–300.
15.Lichtarski, J. (red.) (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
16.Liu, Y., Zhao, K. (2009). Study on Evaluation Index System for Supply Chain Risk (s. 4510–4513). First International Conference on Information Science and Engineering.
17.Macias, J. (2012). Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 44 (9), 6–11.
18.Małkowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 9–21.
19.Mazur, J. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 290–314.
20.Nowak, D. (2012). Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
21.Olszyński, J. (1989). Kooperacja przemysłowa w gospodarce kapitalistycznej: aspekty teoretyczne. Warszawa: SGPiS.
22.Provan, K.G., Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectivenes. Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (2), 229–252.
23.Rangan, U.S., Yoshino, M.Y. (1996). Forging alliances: A guide to top management. The Columbia Journal of World Business, 31 (3), 6–13.
24.Rudawska, E. (2013). Ryzyko relacji z klientami. W: E. Urbanowska-Sojki, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe (s. 147–157). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
25.Strzyżewska, M. (2011). Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
26.Sumei, L. (2010). Research on Risk Early-warning Mechanism of Apparel Supply Chain (s. 574–577). Third International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
27.Szymczak, M. (1993). Słownik języka polskiego. Wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 35–53.
29.Varadarajan, P.R., Jayachandran, S. (1999). Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook. Journal of the Academy of Marketing Science, 27 (2), 120–143.
30.Wang, F., Wang, S. (2010). Risk early warning of supply chain based on D-S evidence theory (s. 418–420). Third International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
31.Webster, F.E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56 (4), 1–17.