Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
2. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
3. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page