Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
3. Rozwój kompetencji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
4. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
5. Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
6. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page