Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)
Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(TAX OPTIMIZATION AS AN ELEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE)

Authors: PAULINA DĘBNIAK
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Keywords: tax optimization tax planning tax management
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (151-160)
Klasyfikacja JEL: H21 H25 H32 K34 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to show that tax optimization should be an element of the strate-gy of each enterprise. The study discusses the concept and the essence of tax optimization and the indi-cations of use are in the enterprise. Next, the place of tax optimization in the enterprise management process was indicated and the tax strategy was discussed. Then, the tax risk was analysed and the need to manage taxes was indicated in this context. Design/Methodology/approach – The study uses the method of analysing the literature of the subject in the field of tax law, economic sciences and management sciences as well as the method of deduction and induction. Findings – Each company should consciously manage its finances, taking into account the tax burden and take measures to optimize the amount of taxation. Originality/value – An original presentation of tax optimization as an element of corporate finance management.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ballion, G. (2014). Wykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 74 (1921), 277–287.
2.Blajer, P. (2013). Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce – wybrane narzędzia krajowe i międzynarodowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (cz. 2), 241–251.
3.Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
4.Deloitte (2008). Pewność czy przypadek? Raport dotyczący zarządzania ryzykiem podatkowym w Polsce. Warszawa.
5.Dębniak, P. (2016). Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), s. 87–95.
6.Famulska, T. (1998). Odziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
7.Furman, Ł. (2012). Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Mikrofirma, 696.
8.Iniewski, R. (oprac.) (2013). Model podatkowy dla MŚP- zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, analiza, rekomendacje. Warszawa: PKPP Lewiatan.
9.Iwin-Garzyńska, J. (2014). Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1 (52), 57–72.
10.Jamroży, M., Kundert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
11.Jamroży, M., Sobieszek, M. (2010). Obniżenie ciężarów podatkowych. Gdańsk: ODiDK.
12.Kowalewska, A. (red.) (2009a). Badanie firm rodzinnych – raport końcowy. Warszawa: PARP.
13.Kowalewska, A. (red.) (2009b). Firm rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa: PARP.
14.Kozioł, L., Żmigrodzki, M. (2008). Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 22–32.
15.Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
16.Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 40, 47–57.
17.Mikrut, A., Poznańska, A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 225–238.
18.Możyłowski, P. (2013). Ryzyko podatkowe jako nieodłączny element otoczenia biznesowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (cz. 2), 193–203.
19.Pietrasz, P. (2007). Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
20.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
21.Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Warszawa: Difin.
22.Stępień, M. (2015). Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 35–44.
23.Szymański, W. (2012). Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Praktyka i Wiedza.
24.Walczak, B. (2009). Strategie podatkowe i para podatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
25.Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 271–281.
26.Wilimowska, Z., Urbańska, K. (2009). Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim. Nysa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej.
27.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: ODDK.
28.Żabska, M. (2013). Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 (t. 2), 259–268.