Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
2. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
3. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
4. Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
5. Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
6. Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
7. Contemporary tax depreciation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
8. Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
9. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
10. Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
11. European Union funds in IT deployment for the Polish tax administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page