Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(TAx DEPREcIATION cAPITAL)

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: corporate finance income tax tax depreciation
Year of publication:2017
Page range:8 (199-206)
Klasyfikacja JEL: G30 H21 H25 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the importance of tax depreciation capital in a corporate. Design/methodology/approach – methods of literature analysis and critical analysis of tax law, corporat income tax. Findings – presents the essence of tax depreciation capital as a tax savings on income tax payments. Originality/value – original presentation of the tax aspect of depreciation in the context of the essence of capital and income tax.
Download file

Article file

Bibliography

1.An Overview of the Main Issues That Emerged an the First Meeting of the Subgroup on Tax Depreciation of Assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005.
2.Dobija, M. (2002). Rachunkowość zarządcza i controling. Warszawa: PWN.
3.Hendriksen, E.A., Breda van, F.M. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2015). Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 623–632.
5.Modzelewski, W. (red.) (2005). Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
6.Owsiak, S. (2013). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Polskie Wyd. Naukowe. Pobrane z: http://www.pte.pl (15.01.2017).
7.Preferencje podatkowe w Polsce (2010, 2011). Raport Ministerstwa Finansów. Załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa.
8.Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group. CCCTB/ WP/013, Brussels, 8.07.2005.
9.Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck.
10.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888.
11.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. t.j. Dz.U. 2013, poz. 330. Ustawa z 5.03.2009 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 69, poz. 587.