Search

Result: Found records: 28.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
3. Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
4. Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
5. Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
6. Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
7. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
8. Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
9. Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
10. Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
11. Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
12. Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
13. Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
14. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
15. Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
16. Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
17. Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
18. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
19. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
20. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
21. Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
22. Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
23. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
24. Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
25. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
26. Contemporary tax depreciation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
27. Inne strony początkowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
28. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
Page