Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
(SIGNIFICANCE OF VERTICAL AND HORIZONTAL JUSTICE IN THE LINEAR CONTEXT AND PROGRESSIVE RATE OF PROFESSIONAL TAX FROM)

Authors: Monika Pasternak-Malicka
Politechnika Rzeszowska
Keywords: tax justice tax rules vertical and horizontal justice
Year of publication:2017
Page range:12 (17-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Summary: Purpose – The purpose of this article is to show the essence of the vertical and horizontal tax justice in the context of the linear and progressive rate of taxation of individual income. Study Methodology – To achieve the objective of this article implementation of descriptive methods was required, in particular, the analysis of the concept of vertical and horizontal justice in relation to the rate of personal income tax. In addition, the forms of personal income taxations was discussed adopted by Poland and other selected countries. A direct method was also used – questionnaires. In this article fragments of self-conducted study were quoted, from the years 2007–2017, to make a qualitative attempt to assess vertical and horizontal tax justice. Results – The results of the empirical study conducted on entrepreneurs and households appear to indicate that progressive tax system is more responsive to tax justice in respondents’ perceptions. The widespread acceptance of progress taxation indicates a strong sense of vertical justice in the Polish society, according to which higher taxes should be paid by the by the wealthier, and the income of the less prosperous should be taxed at a lower rate. Originality/value – The fundamental value of this publication is the analysis of personal income tax for vertical and horizontal justice. The originality is presented thanks empirical research conducted among economic entities and households.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, B. (1995). Prawo podatkowe. Toruń: Tonik „Dom Organizatora”.
2.Gail, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: PWN.
3.Gaudemet, P., Molinie, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
4.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
5.Gomułowicz, A. (1995). Postulat sprawiedliwości a system podatkowy. Monitor Podatkowy, 4.
6.Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Kontrowersje podatkowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
7.Gwiazdowski, R. (2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski.
8.Hall, R.E., Rabushka, A. (1998). Podatek liniowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
9.Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
11.Mill, J.S. (1966). Zasady ekonomii politycznej, t. 2. Warszawa: PWN.
12.Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
14.Smith, A. (2003). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Sosnowski, M. (2012). Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 66.
16.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Szczodrowski, G. (2002). Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.Walz, W.R. (1980). Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung. Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik. Hamburg: Heidelberg.
19.Zbroińska, B. (2008). Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 1–2, 92.