Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie
(Tax Aspects of Debt in the Enterprise)

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska
Keywords: corporate finance income tax debt
Year of publication:2016
Page range:9 (53-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – presenting the importance of taxes in estimating the cost of debt. Design/methodology/approach – study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings – the research presents the essence of taxes for estimating the cost of debt of the company. Originality/value – the original presentation of the tax aspects of cost debt, in the context of the quality of tax law
Download file

Article file

Bibliography

1.Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
2.Brigham, E.F., Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami. T. 2. Warszawa: PWE.
3.Iwin-Garzyńska, J. (2010). Opodatkowanie kapitału. Szczecin: Economicus.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2011). Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw. Finanse, 4, 117–133.
5.Iwin-Garzyńska, J. (2013). Wybrane aspekty optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie. W: A. Adamczyk (red.),
6.Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie (s. 11–26). Szczecin: Zapol.
7.Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków.
8.Warszawa: PWN.
9.Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
10.Szymczak, M. (1998). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.