Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018
Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych
(Legal and organisational aspects of joint financial-accounting, administrative and organisational services for self-government organisational units – analysis of organisational solution)

Authors: Marzena Rydzewska-Włodarczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Keywords: joint administrative financial and organisational suport shared services center servicing units serviced units.
Data publikacji całości:2018
Page range:15 (327-341)
Klasyfikacja JEL: M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Objective – the aim of the article is to present and compare legal and organisational solutions applied in practice by local self-government units in the field of administrative, fnancial and organisational support for local self-government units, with particular emphasis on providing accounting services to units. Survey methodology – the study applied the method of analysis of sources, includig documents and internal legal acts established by territorial self – government units and organisational units established by tchem. In the couse of the research, the following methods were also used: observation and interview. Result – the paper presents results of comparative analysis of organisational solutions in the field of joint financial, administrative and organisational suport for self – government organisational units. On the example of solutions applied by selected territorial self- government units, similarities and differences in organisation and scope of joinf administrative, financial and organisational services of self – government organisational units were demonstrated, as well as problems and expected benefits of implementation of model solutions. Originality/value – the contents presented in the article indicate that territorial self – government units undertake new and diversified organisational solutions of providing joint services including accounting, to subordinate organisational units, which is the starting point for research on the rationalisation of public expenditures by territorial self – government units.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borkowska, M. (2015). Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego. Rachunkowość, nr 9.
2.Karciarz, M. Wielość centrów usług wspólnych (CUW) w gminie. Portal Prawo dla Samorządu. http://prawodlasamorzadu.pl/2016-06-30-wielosc-centrow-uslug-wspolnych-cuw-w-gminie [dostęp 15.01.2018].
3.Matela-Marszałek, W. (2015). Wspólna obsługa księgowa od 2016 r. nie musi oznaczać redukcji zatrudnienia. Księgowość budżetowa. Infor.pl. http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/sprawozdawczosc/pozostale/732437,Wspolna-obsluga-ksiegowa-od-2016-r-nie-musi-oznaczac-redukcji-zatrudnienia.html [dostęp 12.12.2017].
4.Oficjalny portal miasta Tarnowa. http://www.tarnow.pl/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Projekty-Europejskie/Lista-projektow/Centrum-Uslug-Wspolnych [dostęp 20.11.2017].
5.Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Gryfickiego w Gryficach. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/210/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 12 lipca 2017 r.
6.Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku.
7.Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie. załącznik do uchwały Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku.
8.Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa zaliczonych do sektora finansów publicznych.
9.Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stare Czarnowo.
10.Uchwały nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin oraz nadania statutu.
11.Ustawa o samorządzie gminnym: Centra Usług Wspólnych już za miesiąc. Pionierzy mają plan, koncerny też. Portal samorządowy. http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-centra-uslug-wspolnych-juz-za-miesiac-pionierzy-maja-plan-koncerny-tez,75190.html [dostęp 20.11.2017].
12.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.).
13.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.).
14.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2018 poz. 913).
15.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
16.Wieczorek, P. (2016a). Kontrowersje wokół obsługi oświaty. Finanse Publiczne. Nr 8. http://www.finansepubliczne.pl/numery/sierpien-2009/kontrowersje-wokol-obslugi-oswiaty.html [dostęp 12.12.2017];
17.Miasto tworzy CUW, przedstawiciele oświaty się boją. http://www.lubin.pl/miasto-tworzy-cuw-przedstawiciele-oswiaty-sie-boja/ [dostęp 12.12.2017].
18.Wieczorek, P. (2016). Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r. Księgowość budżetowa. Infor.pl, http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/finanse-publiczne/plan-finansowy/727866,Wspolna-ksiegowosc-jednostek-organizacyjnych-w-2016-r.html [dostęp 12.12.2017].
19.Wojtania, T. (2015). Samorządowe centra usług wspólnych – uzasadnienie nowych przepisów. BDO Finanse Publiczne nr 3 (63).