Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(TAX LAW EROSION ON EXAMPLE OF REAL ESTATE TAX)

Authors: Elżbieta Jędruczyk ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Kupraszewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kupraszewicz
Keywords: real estate tax tax stability corporate finance
Year of publication:2017
Page range:10 (129-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The aim of the article is to point out the consequences of legal regulations concerning the real estate taxation, with particular emphasis on it’s impact on corporate finance, as well as the critical analysis of individual interpretations in this area. Design/Methodology/approach – Comparative analysis of legal acts, analysis of individual interpretations and jurisprudence, use of induction and deduction methods and case study. Findings – An analysis of individual interpretations and case law indicates that iintroduced in 2017 law changes may influence finance of energetic companies, rising the real estate tax burden significantly. Originality/value – The paper demonstrates the analysis of law creating process, with emphasis on consequences of wrong legislation and it’s impact on real estate tax burden. The new fields of research were pointed out.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, B. (2001). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
2.Brzeziński, B., Nykiel, W. (2011). Stan prawa podatkowego w Polsce: raport 2010. Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1, 61–83.
3.Brzeziński, B. (2009). Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych. W: R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa: wokół nowelizacji. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2016). Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 5 (83/1), 97–107.
5.Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe: funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie niezbędnych zmian prawa określającego podstawę naliczania podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Pobrane z: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kpcpp/materialy/143/stanowisko_psew-podatek_od_nieruchomosci_uoi.pdf (15.06.17).
8.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.
9.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 253/17.
10.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 190/17.
11.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 165/17.
12.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 166/17.
13.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 311/17.
14.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Go 95/17.
15.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Go 56/17.
16.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 17/17.
17.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 21 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 866/16.