Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(TAXATION OF PROPERTY TAXES ON WIND FARMS. SOME TAX AND ECONOMIC ASPECTS OF MUNICIPALITIES)

Authors: Stefan Babiarz
Keywords: annex to the Act property tax microinstallation wind power station technical elements building and non-construction of wind power construction
Year of publication:2017
Page range:18 (111-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: After 1st January 2017, wind power stations are constructions composed of at least a foundation, tower, and technical elements, which shall be subject to property tax, and their tax basis is their value as referred to in property tax provisions. Provisions of Art. 2 point 1 and 2 of the Act on investment in the scope of wind power stations are provisions of law which further specify in detail the definition of construction from Art. 3 point 3 of the Construction Law Act, and, in addition, are provisions of construction law because, as being provisions of an act regarding taxes, they may constitute the basis to establish a tax law relationship, and in this case the subject of the case and a tax basis. The fact that Art. 17 of the Act on investment in the scope of wind power stations regarding the time limit for establishing and collecting property tax in accordance with the provisions applicable before the entry into force of the Act on investment in the scope of wind power stations was added as a correction in the course of parliamentary works does not breach Art. 118 par. 1 and 2 and Art. 119 par. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, because the provision in question is strictly related to the matter contained in the said act. The fact that new rules (subject and basis) for taxation of wind power stations do not include, from 1st January 2017, sea wind power stations is not discrimination against land wind power stations and does not breach the rules contained in Art. 32 par. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, because the conditions of construction works, costs of construction works and operational time of sea and land wind power stations are justified by their varying circumstances in the aspect of tax law provisions. In order to counter the effects of increased tax liabilities on account of property tax, and, consequently, likelihood of bankruptcy of such tax-payers and the resulting decrease of municipality income, decision-making bodies of municipalities should use available legal mechanisms in this scope, in particular the possibility to introduce, also in the course of a pending tax year, a definition of the subject of taxation and tax rates. This condition is not met by individual interpretations of the provisions of tax law, because they may be changed ex officio by the Head of National Tax Authorities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babiarz, S. (2017). Należy pilnie przygotować nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Dziennik Gazeta Prawna, 17.03.2017.
2.Bałaban, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
3.Banasik, B. (2011). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Podatkowy, 12.
4.Bielski, P. (2003). W: Bąkowski, T., Bielski, P., Kaszubowski, K., Kokoszczyński, M., Stelina, J., Warylewski, J.K., Wierszczyński, G. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do § 29 rozporządzenia. Warszawa: Lex/el.
5.Borysiewicz, K., Syp, S. (2016). W: Opinia prawna w przedmiocie zgodności projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z prawem europejskim. Warszawa: Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. (PSEN).
6.Brzeziński, B. (2008). Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk.
7.Brzeziński, B., Morawski, W. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1.
8.Brzeziński, B., Nita, A. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1.
9.Dowgier, R. (2016). Nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 9.
10.Etel, L. (2017). Co ma kocioł do wiatraka. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 1.
11.Gorgol, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
12.Hanusz, A. (1998). Zasada autonomii woli stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego. Państwo i Prawo, 12.
13.Hauser, R. (2011). Sprawy sądowe, którym najtrudniej. Rzeczpospolita. Prawo co Dnia, 28.06.2011.
14.Kosikowski, C. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Państwo i Prawo, 2.
15.Koszowski, M. (2013). Autonomia prawa podatkowego. Przegląd Prawa Podatkowego, 11.
16.Mastalski, R. (2003). Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa. Przegląd Podatkowy, 10.
17.Mastalski, R. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Sejmowy, 2.
18.Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
19.Morawski, W. (2016). Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. – drobne remonty w skansenie. Przegląd Podatkowy, 11.
20.Radzikowski, K. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Finanse Komunalne, 3.
21.Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: PWN.
22.Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: PWN.