Search

Result: Found records: 100.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Impact of Training with Additional Respiratory Dead Space on Spirometry and Exercise Respiratory Pattern in Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
3. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
4. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
5. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
6. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
7. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
8. DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI ALOKACJI ZASOBÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KREATYWNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
9. Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
10. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
11. Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Go to
12. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
13. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
14. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
15. Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
16. ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
17. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
18. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
19. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
20. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
21. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
22. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
23. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
24. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
25. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
26. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
27. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
28. Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
29. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
30. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
31. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
32. Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
33. „Energeia” i „enargeia” w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego — wybrane przykłady zastosowania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
34. Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
35. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
36. Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008–2010
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
37. „Długie ogony kobiecych sukien” – językowe wyznaczniki opisu wizytowych sukien kobiecych w "Kronikach tygodniowych" Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
38. Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
39. Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
40. Services provided by the National Archives in Paris (Pierreffite-sur-Seine) and the demands of XXI century
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
41. WPŁYW FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
42. Health Risks Related to Tattoo Procedure
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
43. “Preparations” of Western Pomerania for the Thirty Years’ War
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
44. Siege activities during the Thirty Years’ War and their impact on the construction of modern fortresses in Pommern, Neumark and Schlesien
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
45. Congress of Westphalia. Participants in the negotiations, main provisions and consequences of decisions taken
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
46. Military Role of the Ore Mountains in Thirty Years‘ War
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
47. A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
48. Criminal activity in Silesia during the Thirty Years’ War (1618–1648). Contribution to the research
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
49. Swedish military cartography of the Thirty Years’ War. The example of Pomerania and the New March (Neumark).
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
50. The Danish War in Lower Saxony and Mansfeld’s Invasion to Silesia 1625–1629
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
51. Emperor’s recruitment in the Republic of Poland done by Maciej Arnoldin von Clarstein in 1635
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
52. A soldier and a townsman during the Thirty Years’ War. Coexistence – Confrontation – Cooperation
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
53. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
54. The influence of maps and plans created in the 1620s in the Netherlands on the development of military concepts in the Polish-Lithuanian Commonwealth
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
55. Diagnoza sytuacji ekonomicznej polskiego szpitalnictwa przy zastosowaniu analitycznych narzędzi finansowych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
56. Transportation process optimization – selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
57. Educational services in narrative museum taking as an example BASTEJA, the historical museum in Stargard
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
58. Exploitation of modern IT services to recover the Polish looted art by the example of the Lost Museum
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
59. Biofilm and Quorum Sensing in Archaea
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
60. Somatic and F-specific bacteriophages in waters of the small, municipal Rusałka Lake in Szczecin
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
61. Characteristics of a new variant of rabbit haemorrhagic disease virus – RHDV2
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
62. Recenzja książki W.K. Gródka OFM "Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza. Analiza terminów ἕν, πολλά, οὐδέν w kontekście teorii Parmenidesa:, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2018
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
63. Plans of protection tasks for Natura 2000 areas and local spatial policy
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2020 (30) 2020 Go to
64. Koncepcja pośmiertnej szkody – czy jest warta utrzymania?
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
65. Medical Futility or Persistent Therapy? A Dispute over the Terms and Definitions in the Polish Context
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
66. Social structure and collective memory
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
67. The Paradoxes of Tolerance: A Deconstructive View
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
68. Panenteizm a teizm klasyczny. Uwagi na kanwie Jacka Wojtysiaka krytyki stanowiska Józefa Życińskiego
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
69. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
70. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
71. Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
72. Krytyka poznania w marburskiej szkole neokantyzmu: Hermanna Cohena ujęcie platońskiego idealizmu w perspektywie kantowskiej logiki transcendentalnej
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
73. Próba Wojciecha Kudyby – analiza książki Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
74. Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
75. Polska i Niemcy – wymiary sąsiedztwa. Nominowani i laureaci XVIII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
76. Possibilities of using outpatient physiotherapy in the process of rehabilitation of people with degenerative disc disease in the lumbosacral spine
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 36, No. 4/2021 2021 Go to
77. Czy istnieje percepcja nieuwarunkowana? Wittgenstein a Bohm
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
78. Primo Leviego „przemoc zbędna”: rozwinięcie pojęcia
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
79. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
80. Człowiek dwubiegunowy. Marcuse, akrazja i psychopatologia populizmu
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
81. Indywidualne doświadczenie i zmiana społeczna: Herbert Marcuse w interpretacji Marka Fishera a demokratyczna utopia życia codziennego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
82. Beyond the Reality Principle: On the Political Role of Imagination in Herbert Marcuse’s Libidinal Economy
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
83. Technika i pragnienie w dobie automatyzacji. Od Marcusego do Stieglera
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
84. Kapitałocen, ekologiczna ekonomia dewzrostu i filozofia Herberta Marcusego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
85. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
86. Some accelerationist remarks on Marcuse’s drives theory and his dialectics of civilization
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
87. O t’agathon, czyli o dobru. Na podstawie Etyki nikomachejskiej I 1 1094a 1–3 w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
88. Emocje epistemiczne – czym są i czy przysługują wyłącznie ludziom?
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
89. Rola metafor w soteriologii wczesnego buddyzmu tantrycznego
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
90. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
91. Wolność słowa jako narzędzie walki
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
92. Czas trwania kontroli podatkowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2020 roku, I FSK 2243/19
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2022 (37) 2022 Go to
93. Pojęcie obiektu kwantowego z pespektywy teorii integracji pojęciowej a problem ontologii mikroświata
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
94. Techniki rozwijania sprawności czytania oraz pisania w materiałach do nauczania polskiego języka medycyny (medycznego)
(Studia Językoznawcze)
t. 21, 2022 2022 Go to
95. Ontologia społeczna w świetle filozofii Romana Ingardena
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
96. O nieostrości dychotomii rubież–centrum na przykładzie wybranych uniwersytetów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
97. On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
98. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956). Cz. 2.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
99. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
100. Rozważania wokół nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska
(Studia Administracyjne)
1(17)|2023 2023 Go to
Page