Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2022.59-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 59 (2022)
Indywidualne doświadczenie i zmiana społeczna: Herbert Marcuse w interpretacji Marka Fishera a demokratyczna utopia życia codziennego
(Individual experience and social change: Herbert Marcuse as interpreted by Mark Fisher and the democratic utopia of everyday life)

Authors: Leszek Koczanowicz ORCID
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Keywords: Mark Fisher Herbert Marcuse social change everyday life democracy social utopia
Data publikacji całości:2022
Page range:19 (77-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Individual experience and social change: Herbert Marcuse as interpreted by Mark Fisher and the democratic utopia of everyday life In his last lectures, Mark Fisher re-evaluates the work of Herbert Marcuse and the entire tradition of the 1960s counterculture. He emphasizes that social change is not only a matter of objective conditions, but also a transformation of consciousness and culture. These remarks serve as a starting point for reflection on the role of everyday life and individual experience in social change. Everyday life is a key category from this perspective, because it is the center of emancipatory activities, but also of the awareness of the need to fight for a better, more just world. Thus, the article shows the historical significance of Herbert Marcuse's concept and its relation to the present day as interpreted by Mark Fisher. The last part presents an outline of the democratic utopia of everyday life, which refers to the theoretical ideas of Herbert Maruse, but aims to change democracy in such a way that it would be resistant to the temptations of populism and authoritarianism.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013). Całkiem zwyczajny chaos miłości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
2.Boltanski, L., Chiapello, E. (2018). The New Spirit of Capitalism. Lonodon: Verso.
3.Castoriadis, C. (1984). Value, Equality, Justice, Politics: From Marx to Aristotle and from Aristotle to Ourselves. W: C. Castoriadis: Crossroads in the Labyrinth. Cambridge, Mass.: MIT Press.
4.Fisher, M. (2018). Acid Communism. W: K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher. London: Repeater Books.
5.Fisher. M. (2020). Postcapitalist Desire. The Final Lectures, London: Repeater Books.
6.Fukuyama, F. (2017). Koniec historii i ostatni człowiek. przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski,
7.Kraków: Znak.
8.Giddens, A. (2019). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: PWN.
9.Hartsock, N. (2019). The feminist standpoint revisited and other essays. New York:Routledge.
10.Kellner, D. (1984). Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism. Berkeley Los Angeles: University of California Press.
11.Koczanowicz, L. (2016). Politics of Dialogue: Non-Consensual Democracy and Critical Community. Edinburgh: Edinburgh University Press.
12.Lafargue, P. (2006) Prawo do lenistwa. Przekład I. Bibrowska. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej UW (na podstawie wydania: Lafargue, P. (1961) Pisma Wybrane t. 2. Warszawa: Książka i Wiedza).
13.Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy, badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Przekład S. Konopacki. Warszawa: PWN.
14.Marcuse, H. (1998). Eros i cywilizacja. Przekład H. Janowska i A. Pawelski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
15.Marks. K. (1947) Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa. W: K. Marks: Dzieła Wybrane t.1. Warszawa: Książka.
16.Marks. K. (1947a). Krytyka Programu Gotajskiego. W: K. Marks: Dzieła Wybrane t.2. Warszawa: Książka.
17.Shusterman, R. (2010). Świadomość ciała : dociekania z zakresu somaestetyki. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
18.Shusterman, R. (2016). Myślenie ciała: eseje z zakresu somaestyki. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa ; Łódź : Atlas Sztuki
19.Szacki, J. (red.). (1977) Idea społeczeństwa komunistycznego w pracach klasyków marksizmu. Warszawa: PWN.
20.Weiß, V. (2017) Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des
21.Abendlandes. Stuttgart: Klett-Cotta.
22.Willis, E. (2012). Beginning to See the Light. Sex, Hope, and Rock-and-Roll. Minneapolis: University of Minnesota Press.