Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. The Application of Internet in Electoral Procedures: a Theoretical Perspective. The Case of e-Voting
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
3. Die Gleichberechtigung der Sorben in Sachsen. Ein Grundwert in der politischen Praxis
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
4. Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast)
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
5. Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
6. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
7. Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
8. Demokracja i wolność
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
9. BOLSZEWICY I REWIZJONIŚCI, CZYLI SOCJALIŚCI PRZECIW SOCJALISTOM ŹRÓDŁA, MOTYWY I KONSEKWENCJE KONFLIKTU W RUCHU ROBOTNICZYM NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
10. Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
11. Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
12. PROBLEM KŁAJPEDY NA ŁAMACH WILEŃSKIEJ PRASY OBOZU NARODOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
13. Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
14. Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
15. Współczesne tendencje imperialistyczne na przykładzie Ukrainy
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
16. House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
17. Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
18. Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
19. Indywidualne doświadczenie i zmiana społeczna: Herbert Marcuse w interpretacji Marka Fishera a demokratyczna utopia życia codziennego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
20. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, czyli prawda jako problem polityczny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
21. Transformacja Estonii po rozpadzie Związku Radzieckiego. Determinanty historyczne i analiza porównawcza skutków
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
22. The Politics of Gender Discrimination in Nigerian Fourth Republic: A Gender Analysis
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
23. Nigeria on the Brink: Imperatives of Managing Diversity in a Multi-Ethnic Society
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Go to
Page