Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2016 (37)
Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona
(Świnoujście – alter ego of Plato’s ideal state)

Authors: Mariusz Brzostek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: local government local democracy local elections in Świnoujście
Year of publication:2016
Page range:14 (77-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Weakness of democration, his unsufficient efficiency, is existing problem. Polish Local Governments, which is still under construction, needs changes. Author, according to results of local elections in Swinoujscie between 2002-2014, tries to answer, why Polish local Governments are dysfunctional? The experiment, which autor implements to analize, will help to answer to questions of this article. The title is some intelectual challenge, which, in part, at least, no questionble, as author claims.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzostek M. (2013). Dlaczego "Grobla przez Zalew" jest w interesie Świnoujścia?. Dostęp: www.wyspiarzniebieski.pl (10 kwietnia 2016).
2.Brzostek M. (2013). Połączmy Świnoujście z Polską kontynentalną. Dostęp: www.wpolityce.pl. (10 kwietnia 2016).
3.Brzostek, M. (2014). Tajemnica świnoujskiego tunelu. Szczecin. Wydawnictwo: Walter X.
4.Cykalewicz T. (red.). (2009). Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świnoujście, Załącznik do Uchwały Nr LVII/467/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 września 2009 roku. Świnoujście.
5.Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
6.Derewienko E. Adamczyk: Przetarg na tunel w Świnoujściu ruszy w ten piątek. Dostęp: www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/adamczyk. (15 kwietnia 2016).
7.Fukuyama F. (1992). Koniec historii. Poznań. Wydawnictwo: Zysk i s-ka.
8.Grobla przez Zalew realne rozwiązanie. (2014). Dostęp: www.eswinoujscie.pl (9 maja 2016).
9.Hausner J., Bober J. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (s. 14). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
10.Hutington S. Trzecia fala demokratyzacji. (1995). Warszawa. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Johnson J., Reynolds H., Mycoff J. (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.KS.Media, 2009, Dostęp: www.alekino.plus.pl (10 maja 2016).
13.Osadczuk A. (2004). Zalew Szczeciński. Środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu.
14.PKW. Dostęp: www.wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t1/gw1/w32/m3263.html. (10 kwietnia 2016).
15.PKW. Dostęp: www.wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat03e2.html?id=326301&. (10 kwietnia 2016).
16.PKW. Dostęp: www.wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/326301.html#tabs-3. (10 kwietnia 2016).
17.Platon. (1994). Państwo, Warszawa: Wydawnictwo Alfa.
18.Popper, K.R. (2010). The Open Society and Its Enemies. New York. Wydawnictwo: Routledge.
19.Radio Szczecin, 2009, dostęp: www.radioszczecin.pl (10 maja 2016).
20.Shively P. W. (2001). Sztuka prowadzenia badań politologicznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
21.Świnoujście w liczbach. Dostęp: www.polskawliczbach.pl/swinoujscie. (10 kwietnia 2016).
22.Wspólnota Gryfa chce estakady przez Zalew. (2014). Dostęp: www.iswinoujscie.pl (9 maja 2016).