Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
3. Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
4. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
5. Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
6. Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
7. Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
Page