Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study
(VARIOUS MANNERS OF KNOWLEDGE PROTECTION IN HIGH-TECH SECTOR – CASE STUDY)

Authors: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska

Bartosz Kardasz
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania
Keywords: knowledge protection protected knowledge high-tech sector
Year of publication:2018
Page range:9 (183-191)
Klasyfikacja JEL: L21 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The resources which guarantee gaining competitive advantage should be under protection in con-temporary enterprises. The protection concerns not only external hazards and but also internal, accidental and intentional ones. In order to elaborate suitable knowledge protection in an enterprise, it is essential to identify its extent, which includes assessment of acceptable risk. Due to formaliza-tion of procedures in an enterprise, knowledge and skills of its employees are registered and become its property. High-technology enterprises, also known as high-tech, produce independently and make an intensive use of their own unique knowledge in various fields, bringing innovative solu-tions, such as new generations of products or applied manufacturing technologies, onto the market. Taking this aspect into consideration, independently produced and unique knowledge should be under special protection. The purpose of this article is to identify chosen manners of knowledge protection in an enterprise operating in a high-tech sector, which is an “engine” of economic growth.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bertino, E, Khan, L.R., Sandhu, R., Thuraisingham, B. (2006). Secure Knowledge Management: Confidentiality, Trust and Privacy. IEEE Transactions on Systems Man, and Cybernetics, 36 (3).
2.Bochańczyk-Kupka, D. (2017). Państwo a ochrona własności intelektualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 311.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 9–17.
4.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketin-gowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 674–681.
5.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
6.Kotarba, W. (2005). Ochrona wiedzy w Polsce. Warszawa: Orgmasz.
7.Kozłowski, J. (1995). Polityka naukowa – polityka innowacyjna. Warszawa: KBN.
8.Kubiak, K. (2011). Transfer wiedzy w koncernach high-tech. W: M.K. Wyrwicka (red.), Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
9.Materska, K. (2005). Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. Pobrano z: bbc.uw.edu.pl (15.01.2018).
10.Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
11.Sołek, C. (2012). Dzielenie się wiedzą i ochrona wiedzy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, 3.