Search

Result: Found records: 31.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
2. Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
6. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
7. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
8. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
9. RECENZJA KSIĄŻKI TOMASZA JEWARTOWSKIEGO FINANSOWE MOTYWY I KONSEKWENCJE DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH, WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, POZNAŃ 2015 (SS. 240)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
10. INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
11. Wietrzenie magazynu niepamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
12. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
13. Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
14. Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
15. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
16. Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
17. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
18. "[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
19. Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
20. BRYTYJSKO-ISLANDZKIE „WOJNY DORSZOWE” (1958–1976) JAKO PRZYKŁAD SPORÓW O ZAWŁASZCZANIE MORZA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
21. Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
22. Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
23. Dni Gryfic
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Go to
24. Przyczyny i skutki załamania koniunktury w przemyśle stoczniowym w latach 1975-1983
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
25. Spółdzielczość wiejska w gospodarce żywnościowej województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Go to
26. Wahania cyklu koniunkturalnego w krajach kapitalistycznych a handel zagraniczny EWG-RWPG
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Go to
27. KYSTVAKTEN – NORWEGIAN COAST GUARD
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Go to
28. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
29. Portuguese Navy operations on Lake Niassa (1967–1974)
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Go to
30. East Timor 1974–1975. End of Portuguese rule
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Go to
31. „Pusta gablota nadzieją”, czyli o powstawaniu Muzeum Ziemi Wałeckiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page