Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(INVESTORS' REACTION TO DIVIDEND ANNOUNCEMENT OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)

Authors: Jarosław Kubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Leszek Czapiewski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Keywords: dividend policy signalling theory event study analysis
Year of publication:2017
Page range:12 (47-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main aim of this paper is to present the results of empirical studies concerning the impact of changes in the value of dividends on the amount of abnormal returns of companies with different capitalization whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014. Design/Methodology/approach – The article uses the methodology of event analysis with the accumulated surplus rate of return as a measure of investors' reaction to the change in the value of dividends. As a benchmark we used 3 models: the index, the market and the CAPM models. Findings – The results are ambiguous, however, it is noted that the shares of companies which increase the value of dividends, allow to obtain positive cumulative abnormal returns in the event window. Originality/value – The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1996-2014. The paper should inspire further study on dividend policy of Polish firms.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders’ Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 1 (35), 1–12.
2.Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, and „The Bird in the Hand” Fallacy. The Bell Journal of Economics, 10, 259–270.
3.Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12, 187–209.
4.Brycz, B., Pauka, M. (2013). Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 11 (2/4), 19–29.
5.Czapiewski, L., Jewartowski, T. (2012). Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Studia Ekonomiczne, 106, 273–286.
6.Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7. Metody Ilościowe, 7, 119–128.
7.Healy P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21, 149–175.
8.Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50, 573–608.
9.Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 40 (4), 1031–1051.
10.Perepeczo, A. (2013). Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 251–261.
11.Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27, 993–1007.
12.Pieloch-Babiarz, A. (2015). Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance – Warsaw Trading Floor Evidence. Research Papers of Wrocław University of Economics, 381, 299–313.
13.Słoński, T., Zawadzki, B. (2012a). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1), 126–135.
14.Słoński, T., Zawadzki, B. (2012b). The Impact of a Surprise Dividend Increase on a Stocks Performance. The Analysis of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange. Operations Research and Decisions, 2, 45–54.