Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
Page