Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.13-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2016 (13)
Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku)

Authors: Adriana Tomczyk
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (111-121)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 434

Abstract

Konferencja Naukowa – „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych” odbyła się 23 października 2015 roku w Szczecinie, a jej organizatorami byli: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Mecenatem Miasta Szczecin. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi i doktoranci z 17 ośrodków naukowych w Polsce, jak również liczni przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych.
Download file

Article file