Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015
Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju

Authors: Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Keywords: ekonomia cyrkularna zrównoważony rozwój Chiny
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (145-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Niedoskonałość idei zrównoważonego rozwoju polega na kontynuowaniu linearnego modelu gospodarowania (produkujemy – używamy – wyrzucamy), bez możliwości ponownego dostępu do zużytych zasobów. Jednak osiągalność zasobów naturalnych znacznie przekroczyła możliwości ich odtwarzania, co oznacza, iż taki model jest krótkowzroczny oraz destrukcyjny i – co więcej – nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem (tj. trwałym, samopodtrzymującym się). Celem artykułu jest próba wykazania, że szansą na zmianę obecnego stanu rzeczy jest zaimplementowanie modelu ekonomii cyrkularnej opartego na regule 3R (reduce, reuse, recycle), który jako praktyczna aplikacja zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie, ale i konieczność do zmiany dotychczasowych paradygmatów gospodarowania. Badania wykazały, że tylko taki model jest w stanie zapewnić trwałość i bezpieczeństwo środowiskowe.
Download file

Article file

Bibliography

1.Börlin M., Stahel W.R., Stratégie économique de la durabilité – Eléments d’une valorization de la durée de vie des produits en tant que contribution à la prévention des déchets, Société de Banque Suisse, Cahier SBS, 1987, No. 32.
2.Geng Y., Doberstein B., Developing the Circular Economy in China: Developing the Circular Economy in China: Challenges and Opportunities for Achieving Leapfrog Development’, „International Journal of Sustainable Development & World Ecology” 2008, No. 15.
3.Kwestie Europejskie, Gospodarka obiegowa i skuteczność w stosowaniu zasobów: motor wzrostu gospodarczego dla Europy, No. 331, 03/11/2014, www.robert-schuman.eu/pl/kwestie-europejskie/0331-gospodarka-obiegowa-i-skutecznosc-w-stosowaniuzasobow-motor-wzrostu-gospodarczego-dla-europy (dostęp 15.06.2015).
4.Lévy J-C., Aurez V., Wang X., Economie circulaire: cent villes chinoises pilotes pour l’economie circulaire, La Commission du développement et de la réforme, 4.09.2013.
5.Lévy J-C., Aurez V., L’économie circulaire: un désir ardent des territoires, Presses des Ponts, Paris 2014.
6.Pearce D.W., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1990.
7.Sowards D., Learn to learn as an organization. Contractor, 1 June 2007.
8.The World Bank Data, http://data.worldbank.org/country/china (dostęp 15.06.2015).
9.The World Bank, China 2020, Washington 1997.
10.Waste Management World, www.waste-management-world.com/articles/2010/04/worldwaste-and-recycling.html (dostęp 15.06.2015).
11.World Economic Forum, Project MainStream – a Global Collaboration to Accelerate the Transition Towards the Circular Economy, www3.weforum.org/docs/WEF_Project_Mainstream_Status_2015.pdf (dostęp 15.06.2015).