Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2015 (34)
Recenzja pracy Timo Meškanka, Kultura w słužbje totalitarneho režima. Wo wobstejnosćach w Serbach 1948–1989, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2011, ss. 248

Authors: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2015
Page range:8 (111-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Recenzja pracy Timo Meškanka, Kultura w słužbje totalitarneho režima. Wo wobstejnosćach w Serbach 1948–1989, Ludowe Nakładnistwo Domowina, Budyšin 2011.
Download file

Article file