Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 13, No. 1/2016
Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence

Authors: Wioletta Łubkowska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin
Keywords: games and activities leisure time animation non-formal education recreation social competence
Year of publication:2016
Page range:7 (109-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is an empirical study on the possible use of non-formal education in the broadly understood animation of leisure time. The study was conducted using a diagnostic survey method, as well as the techniques of questionnaire and observation, during the last meeting under the project “Non-Formal and Formal Partnership in Adult Education” (Grundtvig Reference Number 2013-RO1- GRU06-29569 2) in Romania, at the turn of February and March 2015. The study included 16 non-formal education trainers from Greece, Latvia, Poland and Romania. The aim of the study was to show the impact of the project on the beneficiaries and the development of their individual social competence, as well as to demonstrate the work techniques of trainers with different social groups. An animator plays an important role in the organization of leisure time of the society, hence their continuous education seems almost necessary. The improvement of individual social competence of the trainers surveyed will certainly contribute to their attempt to pass a various range of games, plays and other activities (including non-formal education) to the participants of the classes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boguszewski, R. (2015). Komunikat z badań CBOS ze stycznia 2015 r. “Aktywności i doświadczenia Polaków w 2014 r.” Warszawa: Fundacja CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_012_15.PDF (29.12.2015).
2.Borys, T. (2010). Dekada edukacji dla zrónoważonego rozwoju – polskie wyzwania. Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, 5 (1), 59–70.
3.Eider, P., Paczyńska-Jędrycka, M., Krupecki, K. (2014). Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju. Handel wewnętrzny, 5 (352), 25–36.
4.Fatyga, B. (2005). Edukacja nieformalna w Polsce: Historia i formy współczesne. In: Doświadczać uczenia (pp. 19–24). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/doswiadczac_uczenia_materialy_ pokonferencyjne_pdf_90786.pdf (28.12.2015).
5.Gradivšar B. (2010). Different Methods of Work in the Museum (on case of Alpine Dairy Museum in Stara Fužina. In: Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education (pp. 236–239). Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana,: http://www. csod.si/uploads/file/Mednarodna%20konferenca/Zbornik%202010_4.pdf (26.01.2016).
6.Kurzępa, J. (2005). O potrzebie komplementarności w edukacji formalnej i nieformalnej: aplikacje teoretyczno-praktyczne. In: Doświadczać uczenia (pp. 45–50). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/ files/doswiadczac_uczenia_materialy_pokonferencyjne_pdf_90786.pdf (28.12.2015).
7.Litwicka, P. (2011). Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
8.Łubkowska, W., Eider, J. (2014). Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu. Handel Wewnętrzny, 5 (352), 107–122.
9.Nadobnik, J., Łubkowska, W. (2014). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych. Studia Peregietica, 2 (12), 165–174.
10.Ostaszewski, K. (2007). Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych. In: B. Woynarowska (ed.), Edukacja zdrowotna (pp. 487– 521). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Paczyńska-Jędrycka, M., Frąckowiak, P., Łubkowska, W. (2014). Leisure Time animation in the context of rehabilitation of juveniles in youth detention centres/correctional facilities. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 8 (4), 115–122.
12.Paczyńska-Jędrycka, M., Eider, P. (2015). Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych. Handel Wewnętrzny, 6, 281–291.
13.Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W., Jońca, M. (2015). Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques. Szczecin Univeristy Scientific Journal No. 872. Service Management, 15 (1), 67–75.
14.Podręcznik dobrych praktyk, http://nieformalna.com.pl/wp-content/uploads/2014/01/Podr%C4%99cznik-Dobrych-Praktyk-PL.pdf (28.12.2015).
15.Siwiński, W. (2006). Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych). Poznań: PSNARiT.
16.Szafranowicz-Małozięć, R. (2015). Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny. Warszawa: Wydawnictwo Kadry Turystyki.
17.Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.
18.Wrona, K. (2013). Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych. Marketing i Rynek, 10, 25–31.