Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2014 (30)
Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne
(Transformation or transition? Definitional deliberations)

Authors: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transformation, transition, political trend, Central and Eastern Europe
Data publikacji całości:2014
Page range:10 (71-80)

Abstract

In the article the author discusses two types of terms defining the transition process in Central and Eastern Europe and demonstrates the similarities and differences inthe use of these terms. The collapse of communist regimes in different countries of the Eastern bloc has created the opportunity to study and analyze the processes of transition and transformation. the far-reaching differences that occurred at the time in the formation of different institutional arrangements have resulted in contrast and different attributes and achievements.

Bibliography

1.Bodio T., Wojnicki J., Załęski P., Modele transformacji państw postkomunistycznych, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 2 (7).
2.Demokracja w Europie Środkowej, 1989–1999. Studia historyczne i porównawcze, red. Miklaszewska J., Kraków 2001.
3.Dylematy polskiej demokracji, red. Danel Ł., Kornaś J., Kraków 2012.
4.Encyklopedia Politologii. Teoria Polityki, t. 1, red. Sokół W., Żmigrodzki M., Kraków 1999.
5.Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
6.Kolasa-Nowak A., Polskie studia nad transformacją: kierunki konceptualizacji, „Nauka” 2005, nr 4.
7.Mały słownik języka polskiego. Wydanie nowe, Warszawa 2000.
8.Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich – próba bilansu, red. Sakson A., Poznań 2009.
9.Wojnicki J., Europeizacja czy transformacja – ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2.
10.Wolff-Powęska A., Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 1998.
11.Współczesne transformacje. Kultura, polityka, gospodarka, red. Banaś M., Dziadowiec J., Kraków 2013.
12.Żurek M., Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Determinanty Europapolitik, Szczecin 2012.