Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/4 2015
Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań

Authors: Małgorzata Zięba
Politechnika Gdańska
Keywords: zarządzanie wiedzą sektor MSP wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS)
Data publikacji całości:2015
Page range:13 (461-473)

Abstract

W artykule przedstawiono praktyki zarządzania wiedzą stosowane przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe. Tematyka ta jest wciąż mało rozpoznana, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, takich jak Polska. W pierwszych dwóch podrozdziałach artykułu zaprezentowano krótki przegląd literatury światowej, dotyczącej zarządzania wiedzą w MSP i sektorze usług wiedzochłonnych. W kolejnych dwóch częściach – trzeciej i czwartej – przedstawiono metodykę przeprowadzonego badania wraz z opisem jego wyników i wnioskami z nich płynącymi.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aarikka-Stenroos L., Jaakkola E., Value co-creation in knowledge intensive business services: A dyadic perspective on the joint problem solving process, „Industrial Marketing Management” 2012, vol. 41, nr 1.
2.Bolisani E., Giuman L., Scarso E., Emergent knowledge management in SMEs: a case study, w: Proceedings of IFKAD 2014, red. D. Carlucci, J. Spender, G. Schiuma.
3.Czarnitzki D., Spielkamp A., Business services in Germany: bridges for innovation, „The Service Industries Journal” 2003, vol. 23, nr 2.
4.Durst S., Edvardsson I.R., Knowledge management in SMEs: a literature review, „Journal
5.of Knowledge Management” 2012, vol. 16, nr 6.
6.Edvardsson R., Knowledge management in SMEs: the case of Icelandic firms, „Knowledge Management Research & Practice” 2006, vol. 4, nr 4.
7.Exploring Knowledge-Intensive Business Services, red. E. di Maria, R. Grandinetti, B. di Bernardo, Palgrave Macmillam, London 2012.
8.den Hertog P., Knowledge-intensive business services as co producers of innovation, „International Journal of Innovation Management” 2000, vol. 4, nr 4.
9.Joe C., Yoong P., Patel K., Knowledge loss when older experts leave knowledge – intensive organizations, „Journal of Knowledge Management”, 2013, vol. 17, nr 6.
10.McAdam R., Reid R., SME and large organisation perceptions of knowledge management: comparisons and contrasts, „Journal of Knowledge Management” 2001, vol. 5, nr 3.
11.Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., Den Hertog P., Hutink W., Bouman M., Knowledge intensive business services: their roles as users, carriers and sources of innovation, PREST 1995, Manchester.
12.Nunes M.B., Annansingh F., Eaglestone B., Wakefield R., Knowledge management issues in knowledge-intensive SMEs, „Journal of Documentation” 2006, vol. 62 nr 19.
13.Wong K.Y., Aspinwall E., An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector, „Journal of Knowledge Management” 2005, vol. 9, nr 3.
14.Yam R.C., Lo W., Tang E.P., Lau A.K., Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries, „Research Policy” 2011, vol. 40, nr 3.