Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Housing associations as developers in the property market)

Authors: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: housing association developer project developers housing
Year of publication:2016
Page range:12 (439-450)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Subject of this article is to describe the functioning of housing in the new economic realities. The purpose of this article is presentation enterprise development housing associations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarek, M. (2007). Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bednarek, M. (2013). Opinia na temat przepisów przejściowych projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /druk nr 819/. Mieszkalnictwo, 1 (2).
3.Bończak-Kucharczyk, E. (2003). Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych przepisów. Warszawa: Twigger.
4.Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business.
5.Brodziński, M.G. (2004). Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
6.Drozd-Jaśniewicz, I. (2013). Społeczne budownictwo i mieszkalnictwo w Polsce i krajach europejskich. Warszawa: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
7.Sadowska, J. (2014). Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym. Warszawa: C.H. Beck.
8.Skotarczak, T. (2015). Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
9.Ustawa z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2013, poz. 1222, z późn. zm.
10.Ustawa z 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377.