Search

Result: Found records: 25.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
4. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
5. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
6. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
7. Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
8. Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
9. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
10. Federalizm fiskalny – wady i zalety
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
11. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
12. Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
13. Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
14. Rynek nieruchomości rolnych na obszarach chronionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
15. Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku. Próba ekonomicznej analizy prawa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
16. Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
17. Struktura dochodów powiatów ziemskich i grodzkich w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
18. Use of the participatory budget in the process of creating urban recreational space (on the example of Szczecin)
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
19. The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
20. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
21. Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
22. Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
23. Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
24. Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
25. Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page