Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości
(Housing accommodation on the real estate market)

Authors: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: housing accommodation real estate market cooperative ownership right to the premises
Data publikacji całości:2018
Page range:12 (373-384)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of this publication was the presentation of partial results of research conducted in the years 2010–2015. The research covered all housing cooperatives operating in the West Pomeranian Voivodship. The subject of the authors’ interest was, among the other things, analysis of supply, demand and the analysis of prices on the market of residential real estates, including cooperative premises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
2.Case, K.E., Shiller, R.J. (1990a). Forecasting Prices and Excess Returns in the Housing Market. Real Estate Economics, 18 (3), 253–273.
3.Case, K.E., Shiller, R.J. (1990b). The Efficiency of the Market for Single-family Homes. The American Economic Review, 79 (1), 125–137.
4.Dziewor, K.H. (2005). Gospodarka zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowej (koszty, przychody, pożytki, kalkulacje i opodatkowanie). Warszawa: Centrum.
5.Foryś, I. (2014). „Mieszkanie dla młodych” – rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1), 175–187.
6.Foryś, I. (2015). Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (1), 149–159.
7.Foryś, I., Nowak, M. (2012). Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Warszawa: Poltext.
8.Frąckowiak, M. (2008). Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa. Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
9.Gdakowicz, A., Hozer, J. (2015). Linia oporu i wsparcia na rynku nieruchomości mieszkaniowych i rolnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (1), 161–179.
10.Glaeser, E.L., Gyourko, J. (2006). Housing Dynamics. Working Paper 12787, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
11.Gotfalski, Z. (2011). Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Materiały z Konferencji programowej – Bydgoszcz 4.11.2010 r. Warszawa.
12.Hopfer, A., Cellmer, R. (1997) Rynek nieruchomości. Olsztyn: Wyd. ART.
13.Hozer, J., Gdakowicz, A. (2013). Analiza cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w wybranych miastach Polski w latach 2007–2012. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31 (2), 187–200.
14.Jórdeczka, T., Drozd-Jaśniewicz, I. (2011). Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce – stan i perspektywy. Informacje i Komunikaty Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 11, 52–63.
15.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
16.Muellbauer, J., Murphy, A. (2006). Booms and Busts in the UK Housing Market. The Economic Journal, 107, s. 1701–1727.
17.Śliwiński, A. (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Placet,.
18.Trojanek, R. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
19.Załęczna, M. (2010). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich. Łódź: Wyd. UŁ.