Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017
Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015
(The Podkarpackie province communes incomes dynamics diversity between 2006 and 2015)

Authors: Marek Kiczek
Politechnika Rzeszowska
Keywords: local government finances dynamics of communes incomes Podkarpacie region
Year of publication:2017
Page range:13 (233-245)
Klasyfikacja JEL: H72 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study addresses the issue of local government finances. The main purpose of the paper is to study the incomes dynamics diversity of local government units at the commune level. The basic hypothesis of work assumes that the type of commune influences both the dynamics and the structure of its incomes. The subject of the study are the communes of the Podkarpackie Province. Research focuses on the period between 2006-2015. The data used for the analysis comes mainly from the local data bank GUS. The conducted research gave assumpt to verify the assumed hypothesis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Duniewska, Z., Jaworska-Dębska, B., Michalska-Badziak, R., Olejniczak-Szabłowska, E., Stahl, M. (red.). (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Kołczakowski, B., Ratajczak, M. (2010). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Konstytucja RP (1997).
6.Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
7.Niewiadomski, Z. (red.). (2001). Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
8.Wojciechowski, E. (2012). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.