Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
(Ownership transformations in housing cooperatives)

Authors: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: housing association ownership transformations separate ownership of property cooperative ownership right to premises
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (83-92)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Subject of this article is to present problems related to ownership transformations in housing cooperatives.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarek, M. (2013). Opinia na temat przepisów przejściowych projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /druk nr 819/. Mieszkalnictwo, 1 (2).
2.Bieniek, G., Rudnicki, S. (2009). Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis.
3.Bończak-Kucharczyk, E. (2003). Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych przepisów. Warszawa: Twigger.
4.Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
5.Myczkowski, L. (2002). Nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe. Warszawa.
6.Myczkowski, L. (2005). Spółdzielnie mieszkaniowe nowe regulacje ustawowe, majątek spółdzielców, wzór statutu, regulaminy. Warszawa: C.H. Beck.
7.Skotarczak, T. (2015). Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
8.Ustawa z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2013, poz. 1222, z późn. zm.
9.Ustawa z 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377.