Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/2 2015
Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013

Authors: Małgorzata Gawrycka
Politechnika Gdańska

Anna Szymczak
Politechnika Gdańska
Keywords: inwestycje zatrudnienie produkcja
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (185-196)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw są traktowane jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje przedsiębiorstw o skali inwestycji, w konsekwencji na zmiany w poziomie zatrudnienia. Jednak przyczyn zmian w obszarze inwestycji i zatrudnienia jest wiele, dlatego warto zastanowić się, czy środki finansowe napływające z UE w ramach perspektywy finansowej przypadającej na lata 2007–2013 miały wpływ na kształtowanie się podstawowych wskaźników decydujących o wzroście gospodarczym.Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy środki finansowe pochodzące z UE przyczyniły się do wzrostu inwestycji i zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2007–2013.
Download file

Article file

Bibliography

1.Holko M., Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionalny, w: Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, red. M. Wąsowicz, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, Warszawa 2007.
2.Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2013-r-,8,3.html.
3.Kursy walut, http://kursy-walut-archiwum.mybank.pl.
4.Polska 2014. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014, www. mg.gov.pl.
5.Polska na tle świata i Europy w latach 1995–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/Polska%20na%20tle%20%C5%9Bwiata%20i%20Europy%20w%20latach%201995-2013.pdf.
6.Polska – wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne.
7.Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
8.Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.