Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 23 2015
Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym

Authors: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Politechnika Białostocka
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (271-284)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file