Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 23 2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Miejsce ekologii i ochrony środowiska w kreowaniu i promocji produktu turystycznego przez samorządy

14 (7-20) Grzegorz Gołembski More
2.

Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych

14 (21-34) Teresa Banaszkiewicz, Jakub Wysmyk More
3.

Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego

20 (35-54) Grzegorz Borkowski, Zygmunt Młynarczyk More
4.

Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym

12 (55-66) Czesław Koźmiński, Agnieszka Mąkosza, Bożena Michalska More
5.

Wybrane cechy ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w „Chełmskich Podziemiach Kredowych – Labirynt"

10 (67-76) Marta Kulawczuk, Bogusław Sawicki More
6.

Instytucjonalny wymiar procesu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

10 (77-86) Danuta Kołodziejczyk More
7.

Rola i znaczenie rozwoju agroturystyki dla funkcjonowania regionu w wybranych krajach Unii Europejskiej

10 (87-96) Bartosz Mickiewicz More
8.

Wybrane aspekty wykorzystania marketingu ekologicznego dla poprawy środowiska naturalnego w Koszalinie

12 (97-108) Włodzimierz Deluga More
9.

Przed ćwierćwieczem polskiej agroturystyki – glosa do jubileuszowej publikacji profesor Jolanty Wojciechowskiej

10 (109-118) Bogusław Stankiewicz More
10.

Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle

17 (119-135) Teresa Brzezińska-Wójcik, Wiesław Czerniec, Marian Harasimiuk, Tomasz Rutkowski, Ewa Skowronek, Andrzej Świeca, Karolina Szeląg More
11.

Długoterminowa strategia zarządzania marką „Szczecin Floating Garden 2050”

12 (137-148) Ilona Kordek, Leonid Worobjow More
12.

Potencjał turystyczno-rekreacyjny krajobrazu Polesia Zachodniego

12 (149-160) Grzegorz Godlewski, Szczepan Kalinowski More
13.

Pozycja uzdrowiska Cerwony Klastor-Smerdzonka w słowacko-polskim rejonie przygranicznym

12 (161-172) Darina Eliasova More
14.

Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE


(Structure and Dynamics of Production of Renewable Energy in EU Countries)
12 (173-184) Karol Kukuła More
15.

Zaspokojenie potrzeb ekoturysty w zakresie przyrodniczym w województwie zachodniopomorskim

10 (185-194) Ewa Mazur-Wierzbicka More
16.

Ekoturystyka jako obszar działalności podmiotów ekonomii społecznej

16 (195-210) Irena Łącka More
17.

Działalność obiektów hotelowych w kierunku ochrony środowiska

12 (211-222) Marlena Prochorowicz More
18.

Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy

8 (223-230) Gabriela Rutkowska, Marek Srok, Piotr Wichowski More
19.

Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim

10 (231-240) Jacek Witkowski More
20.

Atrakcyjność środowiska przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim a aktywność turystyczna turystów zagranicznych

10 (241-250) Iwona Bąk More
21.

Kulturowy aspekt ekoturystyki w rozwoju regionalnym

8 (251-258) Anna Białk-Wolf More
22.

Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu

12 (259-270) Jan Krupa, Łukasz Stokłosa More
23.

Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym

14 (271-284) Małgorzata Borkowska-Niszczota More
24.

Morskie połowy rekreacyjne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku

16 (285-300) Wojciech Brocki, Przemysław Czerniejewski, Wawrzyniec Wawrzyniak More
25.

Doświadczenie krajobrazu jako element różniący turystykę alternatywną i turystykę masową

10 (301-310) Mieszko Ciesielski More
26.

Inteligentna specjalizacja – szansa czy zagrożenie dla rozwoju klastrów branży turystycznej

14 (311-324) Robert Golej More
27.

Turystyka w gminie Izabelin w opinii społeczności lokalnej

10 (325-334) Małgorzata Gałązka More
28.

Ekologiczna świadomość backpackerów

14 (335-348) Jolanta Barbara Jabłonkowska More
29.

Działalność organizacji turystycznych w Polsce na przykładzie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

13 (349-361) Jarosław Lichacy More